Doe mee: onderzoek ouderenbezoek (75+)

De Belangenvereniging kreeg een verzoek van Incluzio (een welzijnspartij, voorheen Radius) om ouderen (75+) in de wijk te vragen om mee te doen aan een onderzoek naar “behoeften van thuiswonende ouderen in de Gemeente Leiden”. Als u mee wilt doen met het onderzoek (of uw buurman of buurvrouw), lees dan het bericht hieronder. U kunt de onderzoekster Yvonne Timmermans bellen of mailen (zie onderaan bericht).

“Mijn naam is Yvonne Timmermans, masterstudent Vitality & Ageing in Leiden. In samenwerking met de gemeente Leiden (én universitaire masterstudie Vitality & Ageing) doe ik onderzoek naar het ophalen van behoeften van thuiswonende ouderen in de gemeente Leiden. Elke 75+’er ontvangt om de X aantal jaar een uitnodiging voor een welzijnsbezoek, gestuurd vanuit de welzijnspartij (tot voor kort Radius, nu Incluzio) én gemeente Leiden. De 75+’er kan aangeven of hij/zij wel of niet geïnteresseerd is in zo’n bezoek. Zo ja, dan komt een opgeleide vrijwilliger met geheimhoudingsplicht bij de oudere langs. Aan de hand van een overzichtelijke vragenlijst spoort hij/zij samen met de oudere de knelpunten op het gebied van wonen, welzijn en zorg op. Behoeften worden opgehaald en aan de hand hiervan kunnen acties worden ingezet. Op dit moment is de respons op de uitnodiging voor een welzijnsbezoek maar minimaal. In opdracht van de gemeente Leiden wil ik onderzoeken hoe we deze respons zouden kunnen verbeteren: wat wil de doelgroep zelf zien, zowel qua uitnodiging als qua invulling van het bezoek zelf? Hoe willen zij benaderd worden?

Antwoorden op zulke vragen zullen bijdragen aan verbetering van de welzijnsbezoeken, met als doel het verhogen van het welzijn van de doelgroep zelf. Ik zal me gaan focussen op de mening van deze groep over de huidige welzijnsbezoeken, uitgevoerd door de welzijnspartij in Leiden: hoe zou dit voor hen aantrekkelijk gemaakt kunnen worden, zodat meerdere thuiswonende ouderen reageren op een uitnodiging en eventueel participeren aan deze welzijnsbezoeken? Hoe zien zij de uitnodiging voor zich, en hoe moet het welzijnsbezoek ingevuld worden? Tijdens interviews zal de mening van de thuiswonende ouderen (75+) uitgevraagd gaan worden. 

Resultaten/antwoorden op deze vragen zullen bijdragen aan het geven van een nieuwe invulling van de welzijnsbezoeken (uitgevoerd door Incluzio). Ik ben op zoek naar thuiswonende 75+’ers in de gemeente Leiden. Kent u mensen die het leuk zouden vinden om mij te woord te staan? Uiteraard ontvangen zij eerst meer informatie en zal het interview corona-proof en anoniem plaatsvinden. Mocht u zelf niemand uit deze groep kennen, maar me wel in contact kunnen brengen met iemand die veel met deze groep te maken heeft, hoor ik dat ook graag! Mocht u nog vragen hebben, mag u me altijd benaderen. Ik hoor graag van u.

Groet, Yvonne Timmermans 06-37417867, yvonne_timmermans@hotmail.com

Reacties

reacties