Extra brug over Rijn naar Haagweg?

Het Werninkterrein (achter bedrijventerrein Amphoraweg) wordt ontwikkeld tot een nieuwe stadswijk. De Gemeente Leiden maakt momenteel een Gebiedsvisie. Eind januari is een (online) presentatie gegeven waar het onderzoek naar de verkeersafwikkeling van het gebied werd getoond. Eén van de mogelijke opties is een extra brug over de Rijn naar de Haagweg.

Bij de ontwikkeling van het gebied is het belangrijk dat ook de toegang tot het terrein goed georganiseerd is; dat bewoners en bezoekers met de auto, fiets en/of lopend de nieuwe wijk kunnen bereiken. En dat er goede verbindingen zijn met de naast gelegen wijken en de rest van de stad. Daarbij willen we dat de nieuwe wijk ‘autoluw’ wordt; een wijk waar de fietser en de voetganger de ruimte krijgen en de auto te gast is.

Directe betrokkenheid met het Haagwegkwartier heeft dit niet, maar extra verkeer op de Haagweg zou een gevolg kunnen zijn. Vandaar dat we de voorgestelde varianten laten zien.

Variant 1: Gebruik van de Amphoraweg met de huidige ligging en tunnel onder spoor door naar de Hoge Mors.
Variant 2: Deels omgelegde Amphoraweg en tunnel onder spoor naar de Hoge Mors
Variant 3: Ontsluiting via nieuwe brug over de Rijn naar Haagweg

Variant 3 met brug naar Haagweg

Bij deze variant gaat de toegang naar de nieuwe wijk op het Werninkterrein via een nieuwe brug (voor alle verkeer) die aansluit op de Haagweg.

Om dat te regelen moet er een nieuw kruispunt worden aangelegd op de Haagweg, dat met verkeerslichten wordt geregeld. Op het kruispunt moeten voldoende opstelstroken komen.

Er zal geen toegang zijn via de Amphoraweg naar het Werninkterrein, zodat woonverkeer en bedrijfsverkeer volledig gescheiden is.

De brug is voldoende om de wijk op het Werninkterrein te ontsluiten. Echter, vanuit een goede situatie voor het fietsverkeer en voor voetgangers is het zeer wenselijk om meer verbindingen te maken. Anders moet enorm omgefietst en omgelopen worden als je vanuit verschillende plekken in de stad in de nieuwe wijk wilt komen.

Vervolg?

Een beslissing over de verkeersafwikkeling is nog niet gemaakt, dit zal in het tweede kwartaal 2021 volgen.

Het bestuur van Haagwegkwartier houdt dit voor u in de gaten. Mocht u zelf op de hoogte willen blijven, aanmelden kan bij doemee.leiden.nl.

Reacties

reacties