Churchill Avenue, dé oplossing voor de RijnlandRoute?

De RijnlandRoute? “Dat is toch de toekomstige provinciale weg tussen de A4 en de A44, die ten zuiden van de wijk Stevenshof en door het noordelijke deel van Voorschoten komt te lopen?” en “Wat hebben wij daar in het Haagwegkwartier mee te maken?” zult u misschien denken. Ja, het oplossen van de verkeersdrukte door Leiden heen, dat is fijn! Wie van ons staat er niet in de file op de Churchilllaan en/of Dr. Lelylaan? De RijnlandRoute zou wel eens anders kunnen gaan lopen dan u denkt.

Een klein stukje voorgeschiedenis. De regio Leiden slibt langzaam dicht met verkeer. De wegen door en rondom gemeenten in de regio worden steeds drukker. Dagelijks staan er files op de N206. Om de A4 en de A44 te bereiken rijdt veel verkeer door woonwijken in Leiden. Geluidsoverlast, uitstoot van milieuvervuilende stoffen en verkeersonveiligheid zijn het gevolg. Dit komt de leefbaarheid niet ten goede. In de jaren vijftig van de vorige eeuw maakte het toenmalige Rijkswegenplan al melding van een nieuwe wegverbinding die we nu kennen als de N 11-West (ten zuiden van de wijk Stevenshof en door het noordelijkste puntje van Voorschoten heen).

Duidelijk is dat het probleem met verkeersafwikkeling in en rondom Leiden moet worden opgelost.

Alternatieven van de RijnlandRoute
Alternatieven van de RijnlandRoute

De Provincie Zuid Holland is al jaren bezig met een plan voor de verbinding tussen de A44 en A4 (klik voor de Folder_RijnlandRoute ). Vele varianten en verschillende tracés zijn de revue gepasseerd (klik hier voor het meest recente rapport (samenvatting) van de provincie, januari 2010). Inmiddels zijn nog maar vier opties mogelijk (besluit Provinciale Staten, februari 2010, lees hier de samenvatting).

Een van deze opties is de Churchill Avenue, als alternatief op de N11-west variant. Dit plan is ontwikkeld als burgerinitiatief door een aantal inwoners uit de wijk Stevenshof en uit Voorschoten. Afgelopen vrijdag hield het Churchill Avenue Team een presentatie. Omdat hun plan dwars door de stad over de Churchilllaan / Dr Lelylaan loopt, ben ik als bewoner van het Haagwegkwartier eens een kijkje gaan nemen.

Impressie van de Churchill Avenue
Impressie van de Churchill Avenue

Deze Avenue gaat uit van een ondiepe, brede tunnel die onder de Churchilllaan en Dr. Lelylaan doorloopt. Met flitsende plaatjes en mooie grafieken en statistieken, werd door het team een ideaal plaatje geschetst voor de stad Leiden en de regio. Volop kansen en mogelijkheden, nagenoeg geen bedreigingen en het kostenplaatje was ook rooskleurig ten opzichte van andere varianten. Bekijk eens hun website: ChurchillAvenue

Omdat de Churchilllaan in de achtertuin van het Haagwegkwartier ligt, en dwars door Leiden Zuidwest snijdt, zou het dus kunnen dat de overlast wordt verplaatst van de zuidrand van Leiden naar de Churchillaan/Dr Lelylaan en komt dus dicht in onze buurt.

Ik zal voor u als bewoner van de wijk dit plan kritisch gaan volgen en bij tijd en wijle een stukje op onze site schrijven. In mijn volgende bijdrage zal ik de positieve en de negatieve punten uit het plan Churchill Avenue voor onze wijk benoemen. Graag ontvang ik reacties op mijn stukjes, al uw inbreng kan ik meenemen naar de ideeëngroep RijnlandRoute.

Reacties

reacties