BELANGENVERENIGING HAAGWEGKWARTIER

De Belangenvereniging Haagwegkwartier nodigt alle bewoners van het Haagwegkwartier uit voor een Nieuwjaarsborrel op 7 januari 2010. Deze borrel is van 20.30 uur tot 22.00 uur in speeltuin Westerkwartier, Ten Katestraat 10a. De borrel is bedoeld voor alle bewoners. U hoeft dus geen lid te zijn om gezellig een drankje te komen drinken.

Van 19.45 uur tot 20.15 uur is er een ledenvergadering van de Belangenvereniging Haagwegkwartier. De zaal is open vanaf 19.15 uur voor de ledenvergadering. Deze vergadering is bedoeld voor leden en voor mensen, die lid willen worden. Op de vergadering zal onder andere het convenant met de gemeente ter goedkeuring worden voorgelegd. (agenda 7-1-2010; huishoudelijk reglement; verslag 21-9-2009).

De Belangenvereniging hoopt u op 7 januari te zien om u persoonlijk een goed 2010 te wensen.

2

Reacties

reacties