Activiteiten bestuur oktober, november en december 2019

Activiteiten oktober, november en december 2019

 • Bestuursvergaderingen 
 • Bijeenkomst Parkeerplan bijgewoond. 
 • Voorlichtingsavond en opening van de start bouw de Nijverheid bijgewoond (de nieuwbouw en klushuizen in en naast het oude ROC-gebouw achter de moskee). 
 • Wijkschouw (met enkele buurtbewoners, bestuurslid belangenvereniging en gemeente ambtenaren door de wijk gelopen en gekeken naar mogelijke verbeteringen).
 • Gesprek met moskeebestuur. Nogmaals verzocht om niet in de wijk te parkeren, maar in de parkeergarage en op het parkeerterrein. Het moskeebestuur geeft aan dit onderwerp geregeld aan te kaarten. 
 • Ingesproken in de commissievergadering over het verkameringsbeleid. Gevraagd om een centraal meldpunt voor klachten van overlast, illegaal verkamerde panden etc. 
 • Samen met een aantal buurtbewoners bollen geplant in de boomspiegels op de Potgieterlaan en in de Da Costastraat. 
 • Inspiratieavond van de gemeente bijgewoond.
 • Gesprek met de projectontwikkelaar van Ter Haarkade 1. 
 • Contact met andere wijkverenigingen. 
 • Op verzoek van gemeente: inbreng Uitvoeringsprogramma Handhaving Openbare Ruimte.
 • Bijwonen kerstborrel speeltuin.

 

Reacties

reacties