Activiteiten bestuur belangenvereniging Haagwegkwartier

Activiteiten juli, augustus september 2019

  • Bestuursvergaderingen
  • Gesprek met de wijkraad Stevenshof.
  • Organisatie, uitvoering en evaluatie buurtfeest 1 september.
  • Contact met verkeersdeskundige over de eventuele drempels in de Da Costastraat.
  • Contact gehad met de gemeente over de verplaatsing van de bushaltes.
  • Oproep op de website geplaatst voor de schouw en punten verzameld.
  • Op verzoek van gemeente ‘vaarkaart’ op website geplaatst.
  • ‘Victor veilig’ (dat groene mannetje) krijgt een nieuwe plek in de Da Costastraat.
  • Gesprek met de wijkregisseur en handhaving. De volgende punten zijn besproken:

-Gevaarlijke fietsoversteekplaats bij het spoor. Handhaving zet dit op de agenda.
-Fietsen op de stoep. Handhaving zet dit op de agenda.
-30 km zone in Haagweg Noord. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen dit weet? Gezamenlijke      actie van gemeente en Belangenvereniging als de Boshuizerkade en Ter Haarkade klaar zijn.
-Regionaal fietspad langs spoor: er is een projectleider aangesteld.
-Oversteekplaats bij de Da Costastraat.
-Veel oude bootjes in sloot Potgieterlaan. Handhaving zal hiernaar kijken.

Reacties

reacties