Activiteiten bestuur januari, februari en maart 2020

 • Voorbereiding Algemene Leden Vergadering
  • Opstellen financieel jaaroverzicht
  • Opstellen begroting
  • Opstellen jaarverslag
  • Overleg met kascommissie
 • Videogesprek met gemeente en Initiatiefgroep Haagwegterrein over fietspad langs spoorlijn
 • Gesprek met wijkregisseur over lopende zaken
 • Nieuwe parkeerbeleid doorgenomen
 • Subsidie 2020 ontvangen van gemeente
 • Aangemeld voor deelname (niet-gemeentelijke) Initiatiefgroep Haagwegterrein
 • Contact met gemeente over (tijdelijk) gesloten textielcontainers
 • Verslag wijkschouw ontvangen
 • Bestuursvergaderingen
 • Gesprekken met mogelijk nieuwe bestuursleden.

 

Reacties

reacties