Activiteiten bestuur Belangenvereniging

Om u een idee te geven van de activiteiten van de belangenvereniging ziet u hier een overzicht van activiteiten vanaf april 2020 tot nu.

 • Fotokaart gemaakt ten behoeve van ledenwerving en verspreid
 • Aanwezig bij start herinrichting Boshuizerkade/Ter Haarkade
 • Voorbereiding buurtfeest (dat helaas vanwege Corona afgelast moest worden)
 • Voorbereiding (en uitvoering op 1 juli) Algemene Leden Vergadering (opstellen jaarverslag, financiële verslaglegging en begroting, agenda etc.)
 • Overleg met wijkregisseur (digitaal) over wijkschouw en toekomst wijkregie
 • Check en melding van volle papiercontainers (opgepakt door politiek) en gesloten textielcontainers
 • Gesprek met bewoners Spoorweghavenpad over mogelijke aanleg snelfietspad
 • Plaatsing tennistafel in Schrijverspark gevraagd aan gemeente; gaat vooralsnog niet lukken
 • Deelname digitaal groepsgesprek over digitale participatie met de gemeente
 • Op website bericht gezet over het aanvragen van extra fietsrekken
 • Beleidsprogramma Fiets doorgenomen
 • Diverse contacten met eigenaar en gemeente over basketbalpaal op hoek Toussaintkade. Plaatsing in Schrijverspark is niet gelukt.
 • Aanwezig bij presentatie inrichting Werninkterrein
 • Aanwezig bij digitale presentatie woningbouw Noordman Hout
 • Afscheid bestuurslid Henk van Putten en welkom bestuurslid Marjolein Schoonewagen
 • Kaart met verkamerde panden met vergunning gemaakt; wordt bijgehouden voor nieuwe vergunningaanvragen
 • Natuurinventarisatie Spoorweghavenpad op website gezet
 • Oproep 3 oktober-vereniging voor hulptroepen op website gezet
 • Kennismaking met nieuwe buurtcoach van Incluzio, Leon Kloos
 • Ontwikkeling rond restaurant Haagweg gevolgd en overlegd met gemeente
 • Monitoren eventuele overlast, kolk en waterhuishouding Da Costastraat / Ter Haarkade als gevolg van bouw appartementencomplex
 • Contact met organisator handtekeningenactie snelfietspad
 • Contact met gemeente over verkeersdrempels Da Costastraat
 • Contact met projectleider Spoorweghavenpad
 • Contact met gemeente over schuttingen Haagweg ter hoogte van bushalte
 • Discussie over verbeteringen website in overleg met de redactie van de website. Dit heeft geleid tot een inventarisatie van verbeterpunten, waarvan een deel al doorgevoerd is
 • Kennisgemaakt met de nieuwe Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van onze buurt
 • Logo vereniging aangepast
 • Inspraakreactie ingediend over conceptnota Voetgangersbeleid van de gemeente
 • Initiatief buurttuin bij flatgebouw De Verleyding ondersteund
 • Bestuursvergaderingen gemiddeld om de 6 weken 

Reacties

reacties