Kort Nieuws

Meeuwenoverlast.
De broedperiode voor de meeuwen is weer begonnen. Dit betekent weer overlast in de vorm van gekrijs, vervuiling en agressie. Alle meeuwen zijn beschermd. Weghalen of beschadigen van nesten is dan ook niet toegestaan.

Bij extreme overlast  kan de gemeente Leiden de eieren verwisselen voor nepeieren. Dit kan alleen in de maand mei en als de eigenaar van het dak zelf een melding doet.

Het is van groot belang dat meeuwen geen voedsel vinden. Dus geen meeuwen en eenden voeren. Rolcontainers dichthouden, geen huisvuil naast de containers plaatsen en geen huisvuil in de kleine afvalbakken deponeren.

U kunt bij overlast door meeuwen een nest op uw dak melden bij meldpunt meeuwenoverlast

 

Hoe ziet Leiden eruit in 2040?

De gemeente Leiden is bezig met de Omgevingsvisie Leiden 2040 en vraagt inwoners om mee te denken. Leiden staat voor een aantal dilemma’s: er willen steeds meer mensen in Leiden wonen, maar waar en hoe bouwen we de woningen voor deze mensen? Moeten we de hoogt in en waar kan dat? Of moeten we meer groen opofferen voor laagbouw. Ook de klimaatverandering vraagt om maatregelen. Waar plaatsen we zonnepanelen en windmolens als we in de toekomst geen gas meer gebruiken om te koken en te verwarmen?

Op 25 april is er een startbijeenkomst in de Openbare Bibliotheek (Nieuwstraat 4), aanvang 19.30 uur.

Uw ideeën worden op prijs gesteld en kunt u kwijt in een speciaal schetsboek.

Ter Haarkade, oude schoollocatie.

In de Stadskrant van 12 april is gepubliceerd dat er een aanvraag is ingediend voor de bouw van 43 appartementen en het kappen van 5 bomen, zie voor meer informatie

https://vergunningen.leiden.site

 

Reacties

reacties