Stichting Leiden Helpt biedt wethouder petitie aan

Afgelopen vrijdag hebben vrijwilligers en cliënten van Stichting Leiden helpt een petitie aangeboden aan wethouder Marleen Damen. Onder de aanbieders waren ook onze buurtgenoten en ex-buurtgenoten.

          

De Gemeente Leiden wil de subsidie voor de huur van het pand van Stichting Leiden Helpt niet meer betalen, waardoor Leiden Helpt haar activiteiten voor de armsten in (o.a.) Leiden moet gaan staken, want eigen geld is er niet. Deze subsidie voor de huur, is een maar een klein bedrag als je kijkt hoeveel duizenden gezinnen hier mee geholpen zijn.

          

Als je van 40 euro in de week moet rondkomen, kun je geen kleding kopen of andere dingen dan voedsel. Leiden Helpt biedt door haar kledingbank en speelgoedbank voor arme gezinnen in Leiden de oplossing voor kleding, speelgoed voor kinderen en nog veel meer. Daarnaast is Leiden Helpt een plek waar vele vrijwilligers actief zijn. Ook vrijwilligers met een lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, die nergens anders terecht kunnen. Deze vrijwilligers dreigen nu ook hun zinvolle dagbesteding te verliezen. Leiden Helpt is een ontmoetingsplaats voor eenzame (ouderen) en de Stichting ondersteunt mensen door ondermeer doorverwijzen naar hulpverlening, een plek te bieden waar je je niet hoeft te schamen voor je armoede en nog veel meer.

Middels de petitie aan de wethouder vragen vele mensen (middels handtekeningen) aan het college om nogmaals te heroverwegen de subsidie in te trekken en te laten doorlopen. Tevens vragen ze aan college en gemeenteraad om beleid te maken met hun hart. tenslotte heeft Stichting Leiden Helpt alles gedaan wat het college had gevraagd, zo zijn ze onder meer gaan samenwerken met vele andere organisaties en hebben geprobeerd op andere manieren aan geld voor de huur te komen, maar dat laatste is helaas tot op heden niet gelukt ondanks hun inspanningen.

Onbegrijpelijk vonden de aanbieders dat juist een links college hun zinvolle vrijwilligerswerk voor de armsten in onze regio wil stoppen. Stichting Leiden Helpt is een unieke stichting die op alle gebied zorgt voor de armste mensen, die vaak ook geen uitzicht meer hebben op een beter leven ondermeer door hun beperkingen. Stichting Leiden Helpt hoopt dat het college tot inzicht komt en de zwakste doelgroep in Leiden niet in de kou laat staan door de subsidie te stoppen.

Een idee dat werd meegegeven was onder andere, breng alle stichtingen die voor de armen in Leiden opkomen samen onder 1 dak en blijf de subsidie verstrekken. Het kost de Gemeente maar weinig en velen zijn er mee geholpen als Stichting Leiden Helpt blijft bestaan. Het zou toch jammer zijn als dit prachtige initiatief, opgezet door onze (inmiddels ex-) buurtgenoot Ron Flippo, zal gaan verdwijnen door de bezuinigingen op de armste burgers in Leiden.

Kijk ook op Sleutelstad.nl voor onder andere een interview met onze ex-buurtgenoot mevrouw Blansjaar-Segaar.

Reacties

reacties