KORT NIEUWS

j16-werk-in-uitvoeringparkeerterrein potgieterlaan 1parkeerterrein potgieterlaan 2De herinrichting is gestart. Aan het eind van de Potgieterlaan  worden tijdelijk extra parkeerplekken gerealiseerd. Ook wordt hier een keet geplaatst van aannemer Van Eijk. Op dinsdag tussen 8.00 uur en 9.00 uur is hier een inloopspreekuur waar u met  vragen en mededelingen terecht kunt. Contact per mail of telefonisch is ook mogelijk (0646150648, fwitteman@vaneijkleiden.nl).

Op 21 oktober wordt begonnen met fase 1 (deel Da Costastraat tussen de Staringkade en Toussaintkade) en achter ‘De Stadsjonker’ (flat aan de Potgieterlaan).

De volgorde van de herinrichting kunt u lezen in de brief van de gemeente. Over fase 1 in de brief van de aannemer.

logo moskee

 

 

Op het ROC terrein is gestart met de werkzaamheden voor de sloop van het ROC. Zo zijn er bomen gekapt en is de brug vervangen door een dam waar zwaarder verkeer overheen kan rijden. Zo gauw het sociaal pension verhuisd is, zal verder gegaan worden met de sloop en het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van het Islamitisch centrum.

 

isl. centrum 1isl. centrum 2

Reacties

reacties