Kort Nieuws

Samen aan de slag in Zuidwest.

Er waren veel bewoners aanwezig op deze avond. De gemeente gaf aan dat er een nieuwe aanpak is voor het onderhoud van de leefomgeving. Uitgangspunt is dat de basis-straten, stoepen, groen en speelplekken- op orde is. Twee keer per jaar wordt een onafhankelijke schouw uitgevoerd. De bedoeling is dat buurtbewoners initiatieven ontplooien om de leefomgeving nog beter te maken, zoals onderhoud van plantenbakken en aanleg van geveltuintjes. Op deze avond kon je hierover informatie krijgen. Ook was het mogelijk om knelpunten en idee├źn te melden.

Nick Kooreman, onderhoudscoach van de gemeente, is bezig te inventariseren welke bewoners voor de plantenbakken willen zorgen. U kunt zich hiervoor aanmelden via n.kooreman@leiden.nl

Op 15 april is er een schouw van de buurt met bewoners.

Uitgebrachte stemmen in speeltuin Westerkwartier.

Er zijn 1195 geldige stemmen uitgebracht. De grootste partij is de VVD (234); D66 is nummer twee (228); de PPV nummer 3(190) en Groen Links kreeg 186 stemmen.

Meeuwen.

De gemeente Leiden, Haarlem en Alkmaar hebben ontheffing gekregen om maatregelen tegen meeuwenoverlast te onderzoeken. De gemeente Leiden verwisselt onderandere eieren met kunststof eieren. Dit gebeurt van eind april tot en met begin juni op daken van bewoners.

Vanaf 20 maart kunt u overlast melden via de website van de gemeente (zie over de stad; natuur en milieu; meeuwen).

Het blijft erg belangrijk om ervoor te zorgen dat meeuwen geen voedsel vinden. Dus geen eenden en meeuwen voeren;geen vuilniszakken op of naast een container zetten; geen huisafval in prullenbakken.

 

Islamitisch centrum

De bestrating van het plein rondom het centrum is bijna klaar. Er zijn bomen geplant en fietenrekken geplaatst.

De brug kan nu worden geplaatst. Dit zal gebeuren vanaf maandag 27 maart tot en met de eerste week van mei. Een halve rijbaan van de Ter Haarkade is dan afgesloten. Op 12 april is de Ter Haarkade geheel afgesloten voor verkeer. brief

 

De Verleyding

Het terrrein aan het eind van de Potgieterlaan wordt bouwrijp gemaakt, zodat de bouw van de jongerenflat kan beginnen.

 

Speeltuin Westerkwartier.

Zondag 9 april paaseieren zoeken om 13.00 uur voor leden van 2 t/m 10 jaar.

 

 

Reacties

reacties