Kort Nieuws

Herfst.

herfst-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achter de Stadsjonker op de Potgieterlaan zullen drie magnolia’s geplant worden ter vervanging van bomen, die geknakt zijn tijdens een storm.

Islamitisch Centrum.

De planning is dat  eind 2016 gestart wordt met de uitvoering van werkzaamheden aan het plein en de brug; dit moet begin 2017 klaar zijn.

Begin 2017 tot half 2017: het gebouw wordt gefaseerd in gebruik genomen.

Halloween.

halloween-2016Halloween in het Haagwegkwartier was weer een succes. Na een korte voorstelling in de speeltuin konden de kinderen en hun ouders lekker griezelen in de speeltuin. Hierna gingen de kinderen langs de huizen en vroegen om snoep. De kinderen waren eng verkleed. Er waren mooi versierde huizen en verklede bewoners te zien. Dit werd mogelijk gemaakt door de speeltuinvereniging en stichting Leiden Helpt. Bedankt.

Rijnzichtbrug.

De Rijnzichtbrug zal tijdens de bouwvakvakantie 2017 opgeknapt worden. De gemeente heeft voor deze periode gekozen, omdat de brug circa 4 weken afgesloten moet worden.

 

 

 

Reacties

reacties