Wijkregisseur

Francine Splinter stelt zich aan u voor:

Sinds enkele jaren werk ik vanuit de gemeente Leiden als wijkregisseur van stadsdeel Zuid (bestaande uit het Bos- en Gasthuisdistrict en het Roodenburgerdistrict). Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest voor een andere gemeente, vind ik het bijzonder om voor mijn ‘eigen’ geliefde Leiden te mogen werken.

Als wijkregisseur sta ik tussen bewoners en gemeente, en heb ik een centrale rol in de gemeentelijke wijkaanpak. Deze aanpak houdt in dat de gemeente onderzoekt wat er speelt in de wijk, zodat hierop gereageerd en geacteerd kan worden. Bewoners staan hierbij centraal: zij weten als geen ander wat er speelt in hun wijk en niet elke wijk is hetzelfde. Omgekeerd is het belangrijk om gemeentelijk beleid bij bewoners te toetsen en aanpassingen te maken als blijkt dat dit nodig is.  Ook wil de gemeente niet meer verkokerd denken, maar wil thema’s die spelen, integraal benaderen. Met aandacht voor fysieke, sociale, economische én veiligheidsaspecten: verbindingen maken dus! Een belangrijke gesprekspartner in dit alles is de belangenvereniging Haagwegkwartier.

Mijn ambitie is om bewoners te betrekken, hen in positie te brengen, kansen te signaleren,
verbindingen te zoeken en met elkaar te werken aan Leidse wijken waar het fijn, mooi en veilig wonen is. Mocht u zelf ideeën hebben om de leefbaarheid in uw wijk te verhogen, kijk dan eens op deze website. Misschien dat u met uw buren een mooi wijkinitiatief kan uitvoeren!

Het contact verloopt via de belangenvereniging Haagwegkwartier in Haagweg Noord via bestuurhaagwegkwartier@gmail.com