Wijkagent

Abdel Lachal is sinds februari 2020 de wijkagent in het Haagwegkwartier.

Bereikbaar via:      0900 – 8844

Bij spoed belt u uiteraard 112

Werkgebied is het Bos- en Gasthuisdistrict waaronder het Haagwegkwartier valt.

De taken van de wijkagent zijn onder andere het onderhouden van contacten met de woningbouw, sportverenigingen, lokaal bestuur en hulpverleningsinstanties, maar ook de aanpak van (kleine)criminaliteit, jeugdproblematiek en toezicht op de verkeersveiligheid behoren tot de taken.