Verkamering in Haagweg-Noord

Bellenbord2

Veel woningen in Leiden worden verkamerd. Dat betekent dat een woning wordt opgedeeld om kamers te kunnen verhuren aan studenten of starters. Sinds 1 januari 2020 moeten huiseigenaren, die een woning willen verhuren, daar een vergunning voor hebben.

De vergunning voor verkamering heet een Onttrekkingsvergunning, de vergunning voor zelfstandige woonruimten heet een Woningvormingsvergunning. De regels daarvoor zijn vastgelegd in de Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019.

Welke vormen van verhuur zijn er eigenlijk?

 • Verkamering: onzelfstandige woonruimten tot 24 m2 (= woningonttrekking);
 • Woningvorming: zelfstandige woonruimten maximaal 40 m2, minimaal 24 m2 (= woningvorming);
 • Hospitaregeling: bij inwoning verhuurt de woningeigenaar een deel van de woning aan één andere persoon;
 • Woning splitsen in appartementen (groter dan 40 m2)
  Hieronder een toelichting op de vier vormen

Kamerverhuur/woningonttrekking (onzelfstandig tot 24 m2 per kamer)

Voor woningonttrekking – bijvoorbeeld het ‘verkameren’ van een woning – is een vergunning vereist. Er is een quotum dat per straat het maximaal aantal te verkameren woningen aangeeft. Als quotum voor Haagweg-Noord geldt een maximum van 8% van de woningen per straat.
Naast het quotum is er een afstandscriterium opgenomen voor wijken buiten het centrum. Tussen elke verkamerde woning in een straat moeten minimaal twee niet-verkamerde woningen zitten.
Bovendien worden er aanvullende bouwkundige eisen gesteld om (geluids-)overlast tussen woningen te voorkomen. Deze eisen zijn:

 • het kenbaar maken van de verhuurder en een huurder als contactpersoon voor omwonenden en derden;
 • voorschriften voor geluidswering, waaronder geluiddempende voorziening aan de voordeur, geluiddempende bekleding op de trap (indien aanwezig) en geluiddempend materiaal op de woningscheidende wand en vloer;
 • de mogelijkheid tot inpandig of op eigen terrein stallen van fietsen en afval (NB deze eis geldt niet voor portiekwoningen);
 • het bepalen van huurprijzen via het woningwaarderingssysteem voor onzelfstandige woonruimten en het overleggen van opgestelde van woon- en leefregels.

Woningvorming (zelfstandige woonruimten 24 – 40 m2)

In het beleid is een vergunningsplicht voor woningvorming opgenomen. Voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar meerdere kleine zelfstandige woonruimten is een vergunning vereist. Deze vergunning moet worden aangevraagd indien minimaal een van de nieuw te vormen zelfstandige woonruimten kleiner is dan 40 m2. Geen van de nieuw te vormen zelfstandige woonruimten mag kleiner zijn dan 24 m2 gebruiksoppervlakte. Fietsen en afval dienen inpandig of op eigen terrein te kunnen worden gestald (NB deze eis geldt niet voor portiekwoningen).

Hospitaverhuur (ofwel inwoning van één andere persoon)

Bij inwoning (ook wel hospitaverhuur genoemd) verhuurt een huurder of eigenaar-bewoner een deel van zijn woning waar hij zelf zijn hoofdverblijf heeft, aan een éénpersoonshuishouden. Het inwonend huishouden woont in dit geval onzelfstandig. Er is sprake van een afhankelijke situatie ten opzichte van de hoofdhuurder of eigenaar-bewoner.
Bij inwoning gelden een aantal regels:

 • De verhuurder of ingebruikgever heeft zelf zijn hoofdverblijf in de woning.
 • Er is sprake van onderverhuur aan of inwoning door één eenpersoonshuishouden.
 • De verhuurder heeft het exclusieve gebruiksrecht op minimaal 60% van het gebruiksoppervlak van de woonruimte.
 • Het deel van de woonruimte dat verhuurd wordt aan de onderhuurder is tenminste 12m² gebruiksoppervlak groot;
 • Inwoning is niet alleen mogelijk in woningen in de vrije sector. Ook in sociale huurwoningen kan sprake zijn van hospitaverhuur. In beide gevallen is schriftelijke toestemming van de eigenaar/verhuurder nodig.

Woning splitsen in appartementen (zelfstandige woonruimten van > 40 m2)

Bent u eigenaar van een pand en wilt u dit splitsen in zelfstandige appartementen die groter zijn dan 40 m2? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente Leiden. Het kan zijn dat een woning ook kadastraal gesplitst moet worden. Het is niet toegestaan zonder vergunning woongebouwen te verbouwen naar afzonderlijke appartementen. Voor de te maken appartementen gelden bouwtechnische- en brandveiligheidseisen.

Overzichtskaart vergunningen Haagweg-Noord

De Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft geïnventariseerd welke woningen in Haagweg-Noord een onttekkingsvergunning of woningvormingvergunning hebben. Deze kaart wordt aan de hand van de gepubliceerde aanvragen en verleende vergunningen bijgehouden.

verkamering aug 2021

Een pdf van deze kaart is hier te downloaden.

Ook het vermoeden van verkamerde woningen (de oranje bullets in de legenda) wordt door de Belangenvereniging bijgehouden, maar dit wordt niet gepubliceerd op deze website. Die kaart is op aanvraag verkrijgbaar bij het bestuur van de Belangenvereniging per mail.

Overlast melden of handhaving vragen

Indien u overlast ervaart, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast of te veel geparkeerde fietsen op de stoep, dan kunt u bij de Gemeente dit woonoverlast melden (ga naar website gemeente.leiden.nl en zoek op ‘Woonoverlast melden’).

Indien u verkamering of woningonttrekking vermoed, dan kunt u een verzoek tot handhaving bij de Gemeente indienen.

Vergunningen aanvragen

Woningonttrekkingsvergunning t.b.v. verkamering < 24 m2
Woningvormingsvergunning t.b.v. zelfstandige woonruimte 24 – 40 m2
Woning splitsen t.b.v. zelfstandige appartementen > 40 m2
Omgevingsvergunning t.b.v. zelfstandige appartementen > 40 m2