Afval aanbieden

In het Haagwegkwartier wordt het afval op verschillende wijzen opgehaald:

 • Minicontainers: deze bakken worden één keer per 14 dagen op dinsdag geleegd:
  – groene bak voor het restafval (even weken);
  – bruine bak voor GFT (oneven weken)
  Aanbieden op de daarvoor bestemde plekken.
 • Ondergrondse wijkcontainers: hier is een pas voor nodig.
 • Rolcontainers en laadkisten (voor flats en bedrijven)

Wilt u een minicontainer aanvragen, laten repareren of vervangen? klik hier
Bent u uw pas voor de ondergrondse container kwijt of verloren? U kunt hier een nieuwe aanvragen.

Afval scheiden

Naast huishoudelijk afval als oud papier en glas, kunt u klein chemisch afval, kleding, elektrische apparaten, frituurvet en bouw- en sloopafval apart inleveren.

 • Papier, glas en textiel: hiervoor staan ondergrondse containers aan het begin van de Potgieterlaan en op de Da Costastraat ter hoogte van het Schrijverspark
 • Klein chemisch afval: lever dit altijd in bij de Milieustraat
 • Elektrische apparaten: laten ophalen door Het Warenhuis, kleine apparaten inleveren bij de winkel waar je het hebt gekocht
 • Frituurvet: Geef gebruikt frituurvet en bakolie een tweede leven. Het kan gebruikt worden als biobrandstof in bijvoorbeeld tuinbouw of vervoer. U kunt uw frituurvet inleveren bij Kinderboerderij de Merenwijk of bij de Milieustraat
 • Bouw- en sloopafval: breng dit zelf naar de Milieustraat
 • Groente- fruit en tuinafval: Koffieprut, appelschillen, uitgebloeide tulpen: een flink deel van ons afval is groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Het is goed om dit gescheiden in te leveren. Van GFT kan compost en biogas gemaakt worden. Gooi etensresten zoals schillen botjes en snoeiafval daarom in de GFT-bak! Heeft u een tuin, dan kunt u ook zelf een composthoop maken. Op de website van Milieu Centraal staan tips.

Grofvuil

U kunt grofvuil zelf wegbrengen naar de Milieustraat of laat het gratis ophalen.

Snoeiafval

U kunt het snoeiafval zelf wegbrengen naar de Milieustraat of laat het (van 1 feb. tot 1 dec.) gratis ophalen.

Minicontainer voor papier

Met ingang van 2020 is de gemeente gestart met het wijk voor wijk uitdelen van minicontainers (donkergrijs met blauwe deksel). Het Haagwegkwartier is voorlopig nog niet aan de beurt. Meer nieuws volgt zodra dit bekend is.

Bruikbare artikelen

Bruikbare artikelen kunnen worden ingeleverd bij Kringloopbedrijf Het Warenhuis, klik hier voor meer informatie.