Kort nieuws

j16-werk-in-uitvoeringHERINRICHTING

De Toussaintkade is inmiddels klaar. Er wordt nog hard gewerkt aan het gedeelte van de Potgieterlaan bij de Haagweg en aan de Hasebroekstraat. De firma van Eijk zal 2 juli starten met de werkzaamheden in de Borgerstraat en in een gedeelte van de De Genestetstraat ter hoogte van nummer 29 tot aan de Haagweg.brief bewoners genestetstraat fase 16 en Borgerstraat fase 15

O

CONTAINERS

In de Stadskrant van 11 juni  is het definitieve aanwijzingsbesluit ondergrondse containers gepubliceerd. Hierin wordt ten onrechte gemeld dat er 3    restvuilcontainers geplaatst worden op de Potgieterlaan tegenover nummer 9. Hier worden geen containers geplaatst.

De al geplaatste ondergrondse  containers voor papier hebben een kleinere opening dan de containers die er eerst stonden. Dit betekent dat kartonnen dozen hier niet inpassen. Vandaar een vriendelijk verzoek om dit karton thuis in kleine stukken te snijden en niet naast de containers te plaatsen. Een andere en wellicht beter oplossing is om dit karton in te leveren bij de speeltuin. Hier staan twee open bakken voor papier en karton. De speeltuin krijgt hier een kleine financiële vergoeding voor.

Reacties

reacties