Koop,- en klushuizen op ROC-terrein

Dinsdagavond was in Speeltuin Westerkwartier de informatie avond van de Gemeente leiden, de Fundering en de Steenvlinder over de koop,- en klushuizen op het ROC-terrein in onze buurt. In een deel van de bestaande gebouwen zal gelegenheid worden gegeven aan statushouders en andere Leidenaren om middels zelf klussen een woning te creëren. Ook worden en koopkavels aangeboden waar mensen zelf hun huis kunnen bouwen naar eigen inzicht, maar wel binnen bepaalde kaders. Via de website van de Steenvlinder kun je reserveren als je wilt deelnemen aan dit project, dit kost 300 euro en je hebt dan nog wel 10 weken bedenktijd.

Het parkeren voor alle woningen zal op eigen grond gebeuren. Er komen geen flats, maar eengezinswoningen op de te kopen kavels. Ook is er ruimte en aandacht voor behoorlijk wat groen en wil de Steenvlinder graag een verdieping op het bestaande (schoolgebouw).
Wethouder Laudy presenteerde het projectplan en werd vervolgens aangevuld door De Steenvlinder en de Fundering. Hij gaf aan dat er woningnood is in Leiden en dit een mooie locatie is voor dit project.Er zal plek komen voor ongeveer 90 woningen.

Daarna kon iedereen langs de kraampjes van de betreffende partijen. Maar ook was er kort gelegenheid tot wat vragen. De buurtbewoners vroegen met name indringend naar de beloftes van de Gemeente aan Haagweg Noord en wanneer en hoe (met dit nieuwe project) zij hun beloftes gaan nakomen. Na ongeveer 6 wethouders met beloftes en toezeggingen wordt het zo langzamerhand wel tijd om bijvoorbeeld de beloofde bomen terug te planten in de buurt, die zijn gekapt voor alle sloop,- nieuwbouwprojecten. Er zouden in ieder geval nog 1200 bomen worden terug geplant in de buurt, waaronder minstens 600 volwassen bomen. Ook zou er een pinautomaat gerealiseerd worden op het te bebouwen ROC-terrein. En zo nog een aantal afspraken.

Wethouder Laudy en zijn ambtenaren waren wonderlijk genoeg niet goed op de hoogte van de gemaakte afspraken, maar beloofden erop terug te komen in de buurt. na het kappen van de bomen en de drukke Churchilllaan en Haagweg, is het tijd dat de luchtkwaliteit weer op peil gebracht wordt met de beloofde bomen. De Leidse Bomenbond hecht er ook erg aan dat de beloofde bomen nu eindelijk eens terug gaan komen in Haagweg Noord.

 

 

 

 

 

 

En dan zou het water in de buurt nog op elkaar aangesloten worden om stilstaand water te voorkomen, ook hier is nog niet in voorzien in het plan.

Ook werden er vragen gesteld over hoe de cohesie met de huidige buurt zou worden bevorderd, ook daar had de Steenvlinder nu nog geen antwoord op, maar ze gaan het meenemen in hun project.  Of er voorrang komt voor geïnteresseerde buurtbewoners is ook nog onduidelijk, maar daar werd wel positief over nagedacht door de projectontwikkelaars.

De huidige bewoners van het ROC-gebouw waren in grote getale gekomen en vroegen of het mogelijk was om te kunnen blijven wonen in het project. Wethouder Laudy moest de studenten hierin teleurstellen en gaf aan dat ze van te voren wisten dat ze er op een gegeven moment uit zouden moeten als er gebouwd zou gaan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkeersafwikkeling stond ook in de belangstelling, want de bewoners maken zich grote zorgen over dit punt. En opnieuw zal de verkeersafwikkeling via de Ter HaarKade gaan lopen. Ook het verkeer van en naar de moskee zal over de zelfde route gaan, wat maakt dat de buurt nog meer te maken krijgt met uitstoot en uitlaatgassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortom, de buurtbewoners hebben de Gemeente, de Fundering en de Steenvlinder flink wat vragen meegegeven die om een oplossing vragen. En het blijft vooral een groot vraagteken waar de beloofde bomen in de buurt terug geplant kunnen worden. De buurtbewoners hopen nu wel dat na jaren wachten alle beloften aan de buurt gerealiseerd gaan worden, hoewel het er met dit op zich mooie plan (maar misschien op de verkeerde locatie), dit erg moeilijk lijkt te worden.

Klik op de foto’s om ze groter te zien

Reacties

reacties