De Verleyding

Interview met Jos van Schriek, vastgoedontwikkelaar van Ten Brinke Vastgoedontwikkeling over de Verleyding aan het Schrijverspark

De Verleyding is een appartementencomplex van Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ). Het gebouw staat aan het Schrijverspark in Haagweg Noord. De Verleydingbestaat uit 24 éénkamerappartementen voor starters en 88 tweekamerappartementen voor starters en doorstromers van 23 jaar en ouder. Alle appartementen zijn inmiddels bewoond. Totaal 112 appartementen, waarvan 24 eenkamerappartementen met een woonoppervlakte van circa 30 m² en 88 tweekamerappartementen van circa 45 m².

De projectontwikkelaar heeft getracht dit gebouw een vriendelijke uitstraling te geven die past bij de buurt. Door de grotere ramen en omdat ze over 2 verdiepingen doorlopen lijkt het gebouw minder hoog, waardoor het goed in de wijk tot zijn recht komt. Juist door de gekozen architectuurstijl. De kruisen zijn nogal opvallend. Deze zijn juist gemaakt om de verticale en horizontale scheidingen niet zichtbaar te hebben.

De ontwikkelaar van het vorige plan heeft het project de Verleyding genoemd. Het gebouw en de locatie verleiden je er te gaan wonen. Ten Brinke Vastgoedontwikkeling heeft deze naam voor het huidige project aangehouden. Er is in dit plan gekozen voor kleine woonruimte die nog betaalbaar is voor mensen met een kleine beurs, namelijk werkende jongeren. Jongeren kunnen hier tot en met hun 35ste wonen, daarna moeten ze gaan doorstromen naar een andere woning. Vandaar dat jongeren geadviseerd wordt, ook ingeschreven te staan bij woningnethollandrijnland.nl, zodat men goed kan doorstromen.

De jongeren die in de Verleyding wonen, bevalt het uitstekend daar te wonen, vertelt Jos. Ze genieten onder andere erg van het uitzicht vanuit het gebouw en het appartement is erg comfortabel. De bewoners vormen samen een groep die erg van muziek houden en ook samen muziek maken. Daaruit is ook een radiostation voortgekomen: Radio de Verleyding. Eind juni 2018 was er een openingsfeest voor en door bewoners. Daar traden ook 2 DJ’s op uit de Verleyding.

Om verbinding met de huidige bewoners van de buurt te leggen, heeft Ten Brinke Vastgoedontwikkeling samen met SHWJ een barbecue geschonken aan de bewoners van de Verleyding en de buurt, die verankerd is in het Schrijverspark. Het doel daarvan is een ontmoetingsplek te creëren tussen de jongeren en de buurtbewoners door middel van de mogelijkheid om samen te kunnen gaan barbecueën. Iedereen kan elkaar daar dan in ongedwongen sfeer elkaar ontmoeten en kennis maken met elkaar. De barbecue is voor alle (buurt-)bewoners vrij te gebruiken.

De eigenaar van het pand is SHWJ. Er is op dit moment nog geen samenwerking gestart met de Belangenvereniging Haagweg Noord en SHWJ, maar de Belangenvereniging is daar mee bezig.

Ook is er gedacht aan vervoersmiddelen. Zo zijn er 59 auto-parkeerplekken (betaalde privé plekken) op eigen terrein gemaakt. Deze plekken zijn exclusief voor de bewoners en bezoekers van De Verleyding. Maar het valt op dat de plekken op dit moment nog niet allemaal gebruikt worden. De buurt heeft dus geen parkeeroverlast van de bewoners van de Verleyding. Bezoekers van de bewoners kunnen op terrein van de Verleyding parkeren door zich via de intercom aan te melden.

Ook zijn er behoorlijk wat fiets en scooterplekken aan 2 kanten van het gebouw (120 plekken voor de fiets), waardoor de fietsen en scooters niet op straat hoeven te staan. Er is gekozen om dit aan weerszijden van het gebouw te doen, zodat de verkeersstroom door de buurt verdeeld wordt en dit minder overlast geeft.

Een landschapsarchitect heeft de groene inrichting rondom het gebouw bedacht. Diverse grassoorten, ca. 18 bomen, heesters en diverse vaste planten zijn op elkaar afgestemd zodat het een geheel vormt en de auto’s, op termijn, achter het groen verdwijnen.

Met de verlichting is geprobeerd dit niet in overvloed te doen, maar waar nodig verlichting aan te brengen zodat energieverbruik laag blijft maar ook sociaal veilig.

Wat de buurt opvalt is dat het gebouw (zeker ’s avonds) de uitstraling heeft van een kerkhof met 2 bominslagen op het dak. Dit is geen opzet geweest, sterker nog, het was Jos nog niet opgevallen. En dat was ook zeker niet de bedoeling. Zoals gezegd zijn de kruisen juist bedoeld om het gebouw (van 11 verdiepingen) wat minder hoog te doen lijken. Bij een volgend gebouw met deze opzet misschien denken aan andere kleuren voor de kruisen, zodat het niet zoals nu, op een oorlogsmonument lijkt. Jos neemt de suggestie mee.

Het pand staat aan het Schrijverspark en aan het Boudewijn Büchpad aan het einde van de Potgieterlaan en de Lucebertstraat. Huisvuil kunnen de jongeren kwijt in de ondergrondse containers in de Lucebertstraat.

Reacties

reacties