Lid worden

De contributie voor het lidmaatschap van de Belangenvereniging Haagwegkwartier in 2019 bedroeg € 5,- per jaar.

In juli 2020 is tijdens de ALV besloten om de contributie in 2020 niet te innen. Er zit voldoende geld in kas om de geplande activiteiten te bekostigen. In 2021 zal opnieuw over de hoogte van de contributie worden beslist.

Lees meer over de privacyregels bij haagwegkwartier.nl .