Belangenvereniging Haagwegkwartier

Het Haagwegkwartier is het gebied tussen de Rijn, spoorweg, Toussaintkade en Kneppelhoutstraat en de Churchilllaan. Deze buurt is meer dan 100 jaar oud.  Een aantal actieve buurtbewoners heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor de buurt.  Het leek erop dat er veel geld gestoken zou worden in nieuwbouw en dat de rest van de buurt vergeten zou worden. In juni 2009 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de buurt.

Belangenvereniging Haagwegkwartier is op  21 september 2009 opgericht. Het doel van de vereniging is de belangen van de bewoners te behartigen door in samenwerking met bewoners, de gemeente, de politie, de woningbouwcorporaties en andere instanties die actief zijn in en voor de buurt de leefbaarheid te vergroten. Bij leefbaarheid kan gedacht worden aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, veiligheid, groenvoorzieningen, parkeerdruk en verkeerscirculatie. De statuten van de vereniging kunt u hier lezen.

Het bestuur staat open voor initiatieven van bewoners van de wijk. Wilt u iets bespreekbaar maken of heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen via het contactformulier. Een mail sturen naar bestuurhaagwegkwartier@gmail.com kan ook.

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook willen we graag een aantal werkgroepjes met een specifiek onderwerp oprichten. Lees meer hier over op de pagina Bestuur. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

Het meest recente goedgekeurde jaarverslag (2020) vindt u hier.
De notulen van de meest recente Algemene Ledenvergadering (14 september 2021) vindt u hier.

We hopen natuurlijk op zo veel mogelijk leden; bent u nog geen lid, meldt u zich dan aan via mail of het contactformulier. Het lidmaatschap bedroeg tot en met 2019 5 euro per jaar. Ons rekeningnummer is NL06INGB0005931462 t.n.v. Belangenvereniging Haagwegkwartier te Leiden.
In september 2021 is tijdens de ALV besloten om voor het tweede jaar de contributie in 2021 niet te innen, net als in 2020. Er zit voldoende geld in kas om de geplande activiteiten te bekostigen. In 2022 zal opnieuw over de hoogte van de contributie worden beslist.

Postadres: Ten Katestraat 10a, 2321 AW Leiden

 

Lees meer over het privacy beleid bij haagwegkwartier.nl