Sloop- en nieuwbouw Portaal in Nic. Beetsstraat e.o. start in voorjaar 2010

Op 31 maart 2009 is door de gemeente Leiden het sloopbesluit genomen voor de woningen van Portaal in de Nicolaas Beetsstraat, De Genestetstraat, Schimmelstraat, Potgieterlaan en Toussaintkade. Op genoemde datum is het herhuisvestingsjaar ingegaan: alle huurders moeten zijn verhuisd voor 31 maart 2010. Portaal verwacht in april 2010 met de sloop te beginnen en in zomer 2010 met de nieuwbouw, die naar verwachting eind 2011 klaar zal zijn.
Meer en uitgebreidere informatie volgt spoedig.
De Bewonerscommissie (BC Haagweg-Noord) heeft zich ingezet voor afspraken met Portaal zoals bijvoorbeeld een terugkeerregeling voor huurders die graag terug willen naar de plek van hun (huidige) woning.