Brief van een buurtbewoonster.

Beste buurtgenoten,

Er schijnt onduidelijkheid te bestaan over de erfgrens aan de voorkant van de nieuwbouwhuizen Potgieterlaan, Toussaintkade en achterliggende straten.

Het probleem zit hem in de grond onder de plantenbak en stenen bank. De projectnotaris Roes & de Vries heeft middels een schrijven laten weten dat de grond onder de plantenbak en de bank voor zover het de inschrijving in het Kadaster betreft niet bij het perceel horen. Vooral voor kopers is dit belangrijk.

Ik heb de notaris inmiddels schriftelijk laten weten hier niet mee akkoord te gaan, aangezien ons bij de verkoop niets dienaangaande gemeld is, de plantenbak en bank nagelvast aan het huis vast zitten en ik er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat dus ook dit stuk bij het perceel hoorde.

Alleen omdat mijn directe buren navraag gedaan hebben ben ik op de hoogte van dit probleem. Ik verzoek u daarom niet alleen contact op te nemen met Roes & de Vries, maar na te gaan of uw buren hiervan weten.

Met vriendelijke groet

Annet

Reageren? Na inloggen, kunt u op het cijfer links drukken en uw reactie achter laten.

 

Reacties

reacties