Voormalig schoolgebouw Toussaintkade 51

school Toussaintkade

Inmiddels hebben de studenten het voormalig schoolgebouw aan de Toussaintkade verlaten.  Er wordt nog gewerkt aan de het ontwerp en de vergunningen voor de klus-/nieuwbouwkavels. Naar verwachting zal de verkoop in de zomer starten en kan dan in het najaar begonnen worden met het bouwrijp maken van de zelfbouwkavels.

Tot die tijd zal het gebouw gebruikt worden voor tijdelijke bewoning door divorcehousing.
Het project wordt gerealiseerd door Steenvlinder

Reacties

reacties