Kort Nieuws

Ontwerp bestemmingsplan Zuidwest.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2017 het ontwerp bestemmingsplan Zuidwest vrij te geven voor het indienen van zienswijzen (zie brief).

In het ontwerp staat niet veel nieuws over Haagweg Noord. Er valt iets te lezen over de school op de Toussaintkade.

Verder staat dat het plan is om op de Rijnzichtbrug slechts verkeer in één richting mogelijk te maken (nadat het project Ontsluiting Bio Science Park is voltooid).

De Verleyding wordt niet genoemd in het ontwerp. Er wordt wel veel aandacht besteed aan hoogbouw, maar de Verleyding is niet opgenomen in de hoogtekaart.Ook staat er niets over de school op de Ter Haarkade.

In Haagweg Noord staan 3 gemeente monumenten: de school op de Toussaintkade, de Staatsspoorbrug en Haagweg 49 ‘Huis Elisabeth'(blauw op de kaart).

Ook staan er een aantal rijksmonumenten op de Haagweg: villa Van Oordt (nummer 13), Haagweg 51, Haagweg 77 en 81 (loodsen) en houtzaagmolen ‘De Heesterboom’ (rood op de kaart).

En een groot aantal karakteristieke huizen(groen op de kaart).

Speeltuin.

 

 

 

 

Reacties

reacties