Verkamering

Dinsdag 17 december is de verkameringsnota door de gemeenteraad aangenomen. Er waren een aantal moties. De motie naar de verhoging van het quotum voor de binnenstad naar 20% is aangenomen. Ook gelden de regels niet voor de winkelstraten.

Het quotum voor de schilwijken, zoals Haagweg Noord blijft op 8%. Een motie van Partij Sleutelstad en Partij van de Dieren om grote studentenhuizen, zoals Haagweg 47 met 37 bewoners niet op dezelfde manier mee te rekenen als een studentenhuis met 3 bewoners, heeft het niet gehaald.

De burgemeester kondigde een campagne aan om eigenaren en bewoners van illegale panden voor te lichten. Ook gaf de burgemeester aan dat begonnen wordt met panden, die overlast geven, als eerste aangepakt zullen worden. u

Reacties

reacties