Verkamering

De gemeente Leiden heeft nieuwe beleidsregels opgesteld voor onttrekking (verkamering) en woningvorming (verdeling in meerdere kleine zelfstandige woonruimten).
In de beleidsregels staat dat er per straat een quotum voor verkamerde woningen komt. In het Haagwegkwartier mag 8% van de woningen in een straat verkamerd zijn.
Verder worden de volgende maatregelen genoemd:
– naast een verkamerde woning moeten minstens 2 niet-verkamerde woningen zijn;
– er moet geluidwering aangebracht worden;
– fietsen en afval moet inpandig of op eigen terrrein worden gestald;
– er moeten woon-en leefregels zijn;
– er moet een contactpersoon aangesteld worden.
Als een eigenaar de woning voor 1 april 2007 verkregen heeft, wordt een onttrekkingsvergunning in beginsel afgegeven.
Is de woning na 1 april 2007 verkregen en verkamerd, dan is er sprake van illegale verhuur.
Tot 20 juni kunt u een zienswijze indienen. Hierna zal de gemeenteraad dit beleidstuk behandelen en kunt u inspreken als u dit wil.

Reacties

reacties