Leiden Zuidwest aardgasvrij

Als u wilt meedenken over het aardgasvrij maken van de wijk kunt u zich opgeven voor de adviesgroep Zuidwest. Dit kan door een mailtje te sturen naar leiden@wooninfo.nl. Wie wil Haagweg Noord vertegenwoordigen en verslag hierover doen op de website en/of aan het bestuur van de Belangenvereniging Haagwegkwartier? 

Onlangs is er een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt, dat een warmtenet voor Leiden Zuidwest de beste optie is.ge Zie hiervoor ook: https://www.gagoed.nl/uitkomst-onderzoek-aardgasvrij-leiden-zuidwest-warmtenet-lijkt-de-beste-optie/.

Vervolgens wordt er nu verder onderzocht onder welke voorwaarden een eventueel warmtenet er kan komen en hoe de planning er vervolgens uitziet. In het Ontwikkelinngsperspectief Leiden Zuidwest staat dat Haagweg Noord als laatste buurt aan de beurt is.

Reacties

reacties