Containers

Op de Potgieterlaan staan nieuwe containers voor glas, textiel en papier. Er zijn nieuwe betonnen bakken geplaatst en er is opnieuw bestraat rondom de containers.

Hopelijk begrijpen buurtbewoners dat deze plek niet bedoeld is om grofvuil te plaatsen. Grofvuil kan worden weggebracht naar de milieustraat of opgehaald worden (bel 14071 voor een afspraak). Papier en grote stukken karton kunnen ook  weggebracht worden naar de speeltuin. Hiervoor staan bakken in de poort.

In de Da Costastraat is een tijdje geleden een nieuwe container geplaatst. Deze container heeft een handig luikje voor klein afval.

Reacties

reacties