De Nijverheid/Steenvlinder

Onderstaande brief is ontvangen van de projectleider van de Steenvlinder.

 

Beste belanghebbende,
Graag houden wij u met deze brief op de hoogte over de voortgang van het (zelfbouw)project
aan de Toussaintkade 51.
In oktober 2019 zijn wij gestart met het klus- en bouwrijp maken van het voormalig
schoolgebouw en bijbehorend terrein. Inmiddels kunnen we melden dat alle werkzaamheden,
ondanks de Coronacrisis, redelijk volgens planning zijn verlopen. Dat betekent dat wij op korte
termijn al kunnen opleveren aan de toekomstige bewoners. Vanaf 10 juli worden de
zelfbouwkavels opgeleverd en twee weken later ook de kluswoningen binnen het gebouw.
Alle zelfbouwers hebben hun ontwerpen klaar en staan te trappelen om te starten. We
verwachten dat de meesten direct na de bouwvak zullen beginnen met bouwen. Ondanks dat
wij de kavels en kluswoningen opgeleverd hebben, zullen we als ontwikkelaar van het project
betrokken blijven. Zo hebben we bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen met de bouwers
gecommuniceerd voor wat betreft het bouwverkeer en zullen we zorgen voor de benodigde
bewegwijzering. Ook zal onze bouwbegeleider regelmatig langskomen om te zien hoe het
bouwen iedereen vergaat. Uiteindelijk betekent de oplevering wel dat wij minder zicht hebben
op de planning van (individuele) bouwwerkzaamheden.
Wij willen u ook graag nog meegeven dat er straks geen hekken meer rondom het terrein
staan, maar let erop dat er nog steeds volop gebouwd wordt (mocht u het terrein betreden).
Na de zomer willen wij u graag nog eens uitnodigen om een kijkje te komen nemen in de
nieuwe wijk en kennis te komen maken met de buren. Mocht u in de komende periode vragen
of opmerkingen hebben dan zijn wij natuurlijk bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
Roeland de Jong
Projectleider Steenvlinder

Reacties

reacties