Bericht van de gemeente over Haagweg 47

De gemeente heeft ons verzocht om het concept convenant Haagweg 47 te delen op de website. Ditzelfde gebeurt op de website van Wijkvereniging Transvaal. Hiermee hoopt men het bericht zo breed mogelijk te delen met omwonenden.
Een reactie op het convenant en/of wens om het convenant mede te ondertekenen kunt u tot 7 april 2019 digitaal toesturen naar e.timmerman@leiden.nl.
Klik hier voor de begeleidende brief en het concept convenant.

Het bestuur van Belangenvereniging Haagwegkwartier zal het concept bekijken en dan beslissen of zij mede ondertekent.

N.B. Er is nog geen beslissing van de Bezwarencommissie.

Reacties

reacties