Verkamering

Donderdag 28 november wordt het verkameringsbeleid opnieuw besproken in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Een aantal fractieleden is bang, dat studenten door deze regelgeving opeens op straat komen te staan. Er wordt gesproken over meer dan 500 studenten, die in illegaal verkamerde panden wonen. De burgemeester heeft aangegeven dat het zo’n vaart niet zal lopen. Een handhavingsprocedure kost tijd. Bovendien zijn eigenaren van de verkamerde woningen aansprakelijk. Zij moeten voor vervangende woonruimte of een schadeloosstelling zorgen.

De Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft nogmaals gevraagd om een centraal meldpunt. Hier zou overlast en illegaal verkamerde woningen gemeld kunnen worden.

De commissievergadering vindt plaats in de raadzaal en kan bijgewoond worden. Ook kan de vergadering live gevolgd worden via Politiek Portaal

Reacties

reacties