Kort nieuws

Woningen Portaal:

Inmiddels zijn de koopwoningen op de Potgieterlaan opgeleverd. Wij heten de nieuwe bewoners welkom en hopen , dat ze met plezier in onze buurt zullen wonen.

Woensdag 21-9-2011 en donderdag 22-9-2011 worden er acht woningen opgeleverd: zes aan de Potgieterlaan, één aan de Schimmelstraat en één aan het Busken Huetplein (inderdaad een nieuwe naam voor een nieuw plein).

Het gerucht, dat de twee  leegstaande woningen aan de Toussaintkade  te koop staan, klopt. Portaal hoopt deze woningen spoedig te verkopen.

Opschoonactie.

De Belangenvereniging is bezig met het organiseren van een opschoonactie. Deze keer zal naast zwerfvuil het opruimen van bladeren en hondenpoep centraal staan.  De actie is gepland voor 22 oktober ’s middags. Meer informatie volgt in oktober.

Nieuwbouw In de Hoven.

Naar verwachting zullen de woningen in de tweede fase van het project  ‘In de Hoven’  binnenkort opgeleverd worden. De bouwweg vanaf de Telderskade is aangelegd, maar wordt nog niet gebruikt. In de derde fase staan nog woningen te koop. In het appartementencomplex ‘De Verleyding’  staan ook nog woningen te koop. Het is niet duidelijk wanneer met de bouw begonnen zal worden.

Herinrichting.

Afgelopen vrijdag is het bezwaarschrift  tegen de aan te leggen steiger van de bewoners van de Toussaintkade behandeld in de Commissie Bezwaarschriften. Twee bewoners waren aanwezig (wordt vervolgd).

Volgens plan zal eind september het laatste zware verkeer voor de nieuwbouwwoningen van Portaal plaatsvinden. Hierna zal de gemeente de Potgieterlaan en de Toussaintkade schouwen en beslissen of het wegdek voorlopig hersteld zal worden. Klachten over het wegdek kunt u melden bij Woonomgeving (woonomgeving@leiden.nl of  071 – 516 5501).

Reacties

reacties