Bericht van het bestuur van Belangenvereniging Haagwegkwartier

Activiteiten september en oktober

  • Contact met wijkvereniging Transvaal en buren van Haagweg 47.
  • Wandeling door de buurt met gemeenteambtenaren en ambtenaren van Binnenlandse zaken over verkamering in de buurt.
  • Lunch verzorgd tijdens Burendag in de speeltuin.
  • Website geüpdatet.
  • Bezig geweest met privacy.
  • Overdracht penningmeester en secretaris.
  • Vergaderingen bijgewoond over herinrichting Boshuizerkade, nieuwbouw Toussaintkade, nieuwbouw Noordmanterrein en parkeerdruk.
  • Projectenmarkt Zuidwest bezocht.
  • Zienswijze over nieuwbouw Toussaintkade ingediend.

Als u meer informatie wenst over één van genoemde onderwerpen, kunt u een mail sturen naar bestuurhaagwegkwartier@gmail.com

Reacties

reacties