Bericht van het bestuur van Belangenvereniging Haagwegkwartier

LOGO Belangen HWK klein

Activiteiten bestuur november en december

  • Gesprek met de wijkregisseur en de wijk Buitengewoon Opsporings Ambtenaar;
    Onderwerpen die besproken zijn: verkeersveiligheid op de Haagweg,  verkamering, lounge in de De Genestetstraat, fietspad langs het spoor, meer fietsklemmen, parkeercijfers.
  • Bijwonen van de receptie van Verboon vanwege het jubileum van dit bedrijf in de wijk;
  • Gemeentelijk parkeeroverleg: Klankbordgroep parkeren en Parkeerpanel;
  • Interview met een onderzoeker die het participatie-traject bij de bouw van het Islamitische Centrum onderzoekt;
  • Gesprek over Haagweg 47; mails en indienen van een bezwaarschrift;
  • Kerstborrel samen met speeltuin Westerkwartier.

    bestuurhaagwegkwartier@gmail.com

Reacties

reacties