Belangenvereniging Haagwegkwartier bestaat 10 jaar

september 2009

Beste buurtgenoten,

In het Haagwegkwartier hebben een aantal buurtbewoners het initiatief genomen om een belangenvereniging op te richten. Deze vereniging zal zich richten op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. U kunt hierbij denken aan veiligheid, groenvoorzieningen, tegengaan van zwerfvuil en het zoeken naar een oplossing voor de parkeer- en verkeersproblematiek.

Wij nodigen u uit om op maandag 21 september om 20.00 uur aanwezig te zijn bij de oprichtingsvergadering in speeltuin Westerkwartier in de Ten Katestraat.

Verslag van de vergadering op 21 september 2009:

Tom Gunther opent de vergadering en verwelkomt de circa 20 aanwezigen. Tom geeft aan, dat het doel van deze avond is de belangenvereniging op te richten. Vanavond zullen de concept statuten besproken worden en zal er een bestuur gekozen worden. Bestuursleden treden iedere 2 jaar af en kunnen dan nog 2x herkozen worden. Het voorlopige bestuur stelt zich beschikbaar. Later op de avond geven nog twee aanwezigen aan toe te willen treden tot het bestuur.Het bestuur bestaat nu uit:

Tom Gunter (voorzitter), Hassan Houssi (penningmeester), Marjolijn Heijboer (secretaris), Kea van Hemessen en Willem Baksteen.

 

Reacties

reacties