Kort Nieuws

Amuse Festival bij Nieuwplaatz, Ter Haarkade 1 op zaterdag 8 juli van 14.00 uur tot 22.30 uur.

Een buitenfestival met twee muziekpodia, dans, poëzie en andere kunsten. Bierbrouwerij Pronck verzorgt de bar. In de tent van ‘Broodje van Bakker’ zijn warme en koude hapjes verkrijgbaar. Er zijn ook kinderactiviteiten.

Dit festival is ook een afscheidsfeestje van de buurt. Daarom is het mogelijk om als buurtbewoner  korting te krijgen via

www.ticketkantoor.nl/shop/amuse

Verkeershinder op de Haagweg en de Morsweg.

8 /m 31 juli Staatsspoorbrug afgesloten.

31 juli t/m 4 september Rijnzichtbrug afgesloten.

14 t/m 16 augustus Morsweg afgesloten.

Bus 5 rijdt niet over de Haagweg.

brief   

brief pagina 2  

brief pagina 3

 

Tussentijdse evaluatie van het project Uitbreiding Betaald Parkeren.

De invoering van betaald parkeren in de wijken rondom het centrum heeft effect: veel mensen parkeren hun auto ergens anders, wat leidt tot minder overlast van vreemdparkeerders. De parkeertellingen van maart 2017 laten zien dat de parkeerdruk op veel plekken en tijdstippen is afgenomen en vrijwel overal op een acceptabel niveau ligt. In sommige wijken kan het nog druk zijn, maar per saldo is er een betere verdeling van de autoparkeerders over de wijken ontstaan.

De evaluatie bestond uit vier thema’s. Op diverse dagen en tijdstippen is de parkeerdruk gemeten en het aantal uitgegeven vergunningen is geanalyseerd. De ervaringen van bewoners, bedrijven en instellingen zijn geïnventariseerd aan de hand van een enquête en analyse van reacties via brieven en social media. Bovendien is de Klankbordgroep Parkeren hierover geconsulteerd.

De aanbevelingen en het evaluatierapport worden na het zomerreces in de gemeenteraad behandeld.

 

Een kleinschalige enquête van een scholier uit de Da Costastraat via de buurtapp Nextdoor leert het volgende: meer dan 55% van de deelnemers ziet geen voordeel van betaald parkeren en merkt  geen verschil.  Betalen voor een parkeerkaart en voor bezoekers geven de meeste mensen aan als een nadeel.

 

 

Reacties

reacties