Wijkagent

Eric van Dommelen

Eric van Dommelen is de wijkagent in het Haagwegkwartier.

Bereikbaar via:

Algemeen nummer

0900 – 8844

Werkgebied

Haagwegkwartier: gebied tussen Haagweg, Boshuizerkade, Spoorlijn en Vijf Meilaan.

“Van 1991 tot 2007 ben ik werkzaam geweest bij de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Na een korte pauze ben ik dit jaar weer terug in ‘het blauw’ en aangesteld als wijkagent in Leiden-Zuid. Eén van mijn taken is zorg te dragen voor een schoon en veilig leef- en woonklimaat. Maar dat kan ik niet alleen, daarvoor heb ik u nodig. U bent mijn extra paar oren en de ogen in de wijk. Met uw extra informatie komen we tot betere resultaten,” aldus wijkagent Eric van Dommelen.

De taken van de wijkagent zijn onder andere het onderhouden van contacten met de woningbouw, sportverenigingen, lokaal bestuur en hulpverleningsinstanties, maar ook de aanpak van (kleine)criminaliteit en toezicht op de verkeersveiligheid behoren tot de taken. Eric van Dommelen vindt de jeugd belangrijk: “Jeugdproblematiek is één van de taken waaraan ik veel aandacht besteed.”

“De politie wil weten wat er leeft en speelt in uw wijk. Daarom steken mijn collega-agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met de mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten. Ik ben als uw wijkagent de schakel tussen uw buurt of wijk en het politieteam. Samen veiligheidsproblemen voorkomen en oplossen, daar gaat het om. Zo kan ik de gemeente adviseren over de inrichting van woonwijken. Maar ik kan er ook voorzorgen dat er een extra snelheidscontrole wordt gehouden op onveilige wegen of fietsers in het voetgangersgebied bekeuren. Kortom, samen kunnen we zorgen voor een veilige woonomgeving