Afval aanbieden

 

In het Haagwegkwartier wordt het afval op verschillende wijze opgehaald:

  • Minicontainers: groene bak voor het restafval; bruine bak voor GFT. Deze bakken worden één keer per 14 dagen geleegd. Aanbieden op de bestemde plekken.
  • Wijkcontainers: hier is een pas voor nodig.
  • Laadkisten en rolcontainers.

Tevens staan er op de Potgieterlaan en de Da Costastraat containers voor glas, textiel en papier/karton.

Plastic mag bij het restafval.

Grofvuil en bruikbare artikelen kunnen ingeleverd worden of opgehaald worden, zie https://gemeente.leiden.nl